LAZURİ ALBONİ
A       ARANZ’İ GREYFURT a ambari Haber
B BULBU YARASA b badi İhtiyar
C CUMU TUZ c cuma Erkek kardeş
Ç ÇXOMİ BALIK ç çuçuna Ilık
ǒ ǒAMİ İLAÇ ç’ ç’aba Salkım
D DAZ’İ DİKEN d didi Büyük
E YİRMİ e elamtumani Yokuş yukarı
F FRANGULİ KİLİT f fork’a Entari
G GİNZ’E UZUN g geç’k’u Başlamak
Ğ ĞİNCGİLİ DİŞ ETİ ğ ğva Yanak
H HO EVET h hele Hele
İ İZMOCE RÜYA i ixi Rüzgâr
J JİLE YUKARI/YA j jur İki
K KUKUDA KOZA k kuni Beyin
K’UK’UMA GÜĞÜM k’antxa Engerek Yılanı
L LEMŞİ İĞNE l Lak’at’k’a Sapan
M MANİŞA ÇABUK m mandvala Lokma
N NENA DİL, SÖZ n nergi Fide
O OMJORE GÜNEŞLİ o oçxu Yıkamak
P PUPULİ ÇIBAN p peri Renk
P’AP’ULİ DEDE p’urzi At sineği
Q QVALİ PEYNİR q qvei Kör Yılan
R RİZİNİ RİZE r rak’ani Tepe
S SAP’AT’ONİ CUMARTESİ s sica Damat
Ş ŞVARİ SEL ş şka Bel, orta
T KAFA, BAŞ t toli Göz
T’ET’ELİ ÇIPLAK t’k’ebi Deri
U UĞNOSE AKILSIZ u umçane Bilge, saygın
V VUNK’AP’U KOŞUYORUM v veberta Devasa
X XOP’E KÜREK x xvala Yalnız
Y YALİ AYNA y yano Geç
Z ZERDAVA SANSAR z zeni Düzlük
Z’ENURİ SİNCAP Z’abuni Hasta
3 3XİK’İ ÇALI 3 3int’ali Kedi yavrusu
3’ANA YIL 3’ip’ili Yavru balık