VAKFIN KURULUŞ AMACI

Vakıf;

a) Borçka, Hopa, Arhavi, Fındıklı, Ardeşen ve Pazar İlçelerinde yaşayan,  

b) Kökeni bu bölgeler olup ekonomik vesaire sebeplerle Yurdun çeşitli yörelerine dağılmış olan,

c) Bu bölgelerle benzer kültürlere sahip Yurt dışında kalmış yerleşim birimlerinde iken savaşlar ve savaş sonrası göçler sebebiyle Yurdun çeşitli yörelerine yerleştirilen,

d) Yukarıda üç bölümde sayılan özelliklere sahip olup halen Yurt dışında bulunan,

Vatandaşlar arasında;
-   Ekonomik ve sosyal dayanışmayı sağlamak,
-   Müşterek kültür ile örf adetleri yaşatmak,
-   Eğitim, sağlık, spor ve turizm alanlarında etkin ve öncü olmak, yörenin özgün
-   Doğa güzelliklerini koruyarak turizmin gelişmesine katkıda bulunmak,

Amaçlarına varmak için kurulmuştur.