ONURSAL ÜYELER

Vakfımızın 10. Maddesi a bendinde belirtildiği üzere
- Senedimizin 4. Maddesi 1. Fıkrasında sayılan ilçelerin belediye başkanları
- Vakfımızda Yönetim Kurulu Başkanlığı yapmış olan kimseler
Doğal onur üyesidir.

 

Onursal Üye Olan Yönetim Kurulu Başkanlarımız:

Orhan Bayramin
Yılmaz Avcı
Gülay Burhan
Güngör Şahinkaya
Vecdi Cihangir