Başkanımız Orhan BAYRAMİN'in 2000 yılı Sima Dergisindeki yazısı

İnsanoğlunun varoluş sebeplerinden bence en önemlilerinden biri arayış; daha güzelini bulma, gelecek nesillere daha iyi ve müreffeh bir dünya bırakmak. Bunun için de büyük keşiflere, oldukça yüksek bütçelerle yatırımlara yönelindiği ve buna karşılık büyük bedeller ödendiğini görmekteyiz. Ne için; hep insan için, insana verilen değer için. Bir çocuk bile doğduğu andan itibaren araştırma ve öğrenme güdüleriyle, dünyaya geliş, ebeveynlerinden öğrenme isteği, hep arayıştan kaynaklanmıyor mu?


Atalarımızın Orta Asya’dan ilk göç eden ve Kafkasya’ya İskandinav ülkelerinden, İspanya’ya kadar uzanan eylemlerinin kökeninde de bu arayış izleri görülür.


Bizden önceki nesiller, bizlere çok iyi bir dünya bırakmanın gayreti içinde her ulustan fazla çile çekmişlerdir. Bu durumun Türk Milleti’nin bir özelliği olmasının yanı sıra yurdumuzun coğrafi ve jeopolitik konumunun da etkisi olduğunu söylemek mümkündür.  Onlara layık olmanın yolu da, her konunun üzerinde titizlikle durulmasının, birlik ve beraberliğin, ülke için, insanlar için, globalleşen dünya için yaptıklarının, yapabileceklerinin muhasebesini, bilançosunu çıkarmanın ve böylece bu konulardaki eksiklikleri tamamlamanın üzerinden geçmektedir.


SİMA ; yukarıda belirttiğimiz neslin uzantısı olarak ve yine güzelini bulma arayışı ile Marmara Bölgesi’nin Kocaeli ili, civar il ve ilçelerinden doğan Doğu Karadenizliler’in kurduğu bir sivil toplum örgütüdür.


Yayın hayatımıza başlarken söyleyecek ve yazacak pek çok şeyimizin olduğunu bilerek Laz tarihi ile ilgili kalıcı belgeler, bilgiler, maniler, halk deyişleri daha menşeinde iken kaybolup gitmeden, övünç vesilemiz olan kültürümüzü yok olmaktan kurtarmak amacıyla kayıtlarımıza girecek bilgi ve belgelerle yarına ışık tutacak tek merkez hüviyetindeki SİMA Doğu Karadenizliler Hizmet Vakfı (SİMA Laz Vakfı) bu misyonu yüklenme sorumluluğunu ve gururunu taşıyan yapısıyla, son yıllarda münferiden yazılan kitaplar, dergiler, edebi eserlerin halkımızda ve dünyada ilgi ile izlendiği gözlerden kaçmamaktadır. Bu tür yazıların çoğalmasından yanayız.


Bütün yazarlarımızla, ozanlarımızla tek vücut olma kararındayız. İddialı ve taraf olmayan tutumumuzla daha güçlü ve profesyonelce huzurlarınızda olma heyecanı ile saygılar sunarız.


SİMA DOĞU KARADENİZLİLER HİZMET VAKFI
BAŞKANI
ORHAN BAYRAMİN

(Ekim 2000 yılında ilk SİMA dergimizden alınmıştır.)